KS. ADAM (MARCIN PIOTR) SCZANIECKI

Rys biograficzny

Urodził się 17.09.1980 r. Poznaniu, ale od urodzenia mieszkał w Śremie. Ojciec Łukasz był inżynierem telekomunikacji (zm. 2010 r.), a matka Ewa jest lekarzem stomatologiem. Ma jednego, młodszego brata – Jakuba. Ukończył LO w Śremie, uczestnicząc równolegle we Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym.

W 1999 r. wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, należąc do seminaryjnej grupy Odnowy w Duchu Św. Marana Tha, będąc także przez kilka lat jej liderem. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 2005 r. z rąk Metropolity Poznańskiego ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Pierwszą placówką ks. Adama była parafia pw. Świętego Józefa w Lesznie (1.07.2005 r. – 25.08.2007 r.). W tym czasie uczył religii w III LO, sprawował opiekę nad duszpasterstwem młodzieży i zespołem muzycznym, włączył się w kręgi: Biblijny i Kościoła Domowego

W latach 2007-2012 był wikariuszem w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu, na Wichrowym Wzgórzu. Prowadził katechezę w XX LO i 8 GIMN. Opiekował się: ministrantami, duszpasterstwem młodzieży licealnej i akademickiej, młodzieżowym i akademickim zespołem muzycznym, wspólnotą Taize. Uczestniczył we Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym „Imienia Jezus i Maryi Królowej Świata”, był asystentem kościelnym pisma „Nasza parafia. Wichrowe Wzgórze”, opiekował się dwoma kręgami Kościoła Domowego.

W parafii św. Michała Archanioła w Poznaniu służy od 25 sierpnia 2012 r. Prowadzi katechezę w Zespole Szkół Handlowych i duszpasterstwo młodzieży licealnej, opiekuje się ministrantami, zespołami muzycznymi dzieci i młodzieży, wspólnotą Odnowy w Duchu św. Michael, Rycerstwem św. Michała Archanioła, jest asystentem kościelnym redakcji Michaela.

Dodatkowo ks. Adam: był członkiem referatu Duszpasterstwa akademickiego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu (25.08.2007 r. – 25.08.2012 r.), referentem liturgicznym dekanatu Poznań – Winogrady (25.08.2007 r. – 25.08.2012 r.)

Jest członkiem Krajowego Zespołu Koordynatorów (KZK), skupiającego diecezjalnych duszpasterzy Odnowy w Duchu Świętym (od 8.09.2007 roku do chwili obecnej).

Sprawuje też funkcję archidiecezjalnego duszpasterza ruchu Odnowy w Duchu Świętym od 8.09.2007 roku do chwili obecnej.

W latach 1997 – 2011 11 razy pielgrzymował pieszo na Jasną Górę.