Siostry Zakonne

Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa

ul. Śniadeckich 9/13

60-773 POZNAŃ

tel. 61 865 65 65