PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ

PARAFIALNY ODDZIAŁ

AKCJI KATOLICKIEJ

Parafia pw. Św. Michała Archanioła

w Poznaniu

 

 

INFORMACJA O AKCJI KATOLICKIEJ

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) działa na terenie naszej parafii, już od przeszło 15 lat. W tym zespole staramy się pogłębiać naszą wiarę, analizujemy problemy społeczno- polityczne, ustosunkowujemy się do aktualnych wydarzeń z punktu widzenia nauki Kościoła.

AKCJA KATOLICKA- to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną uczestniczą w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Zajmuje szczególne miejsce wśród wszystkich zrzeszeń i ruchów katolickich.

Akcja Katolicka jest to dzieło ukonstytuowane według wytycznych Papieża PIUSA XI, które stopniowo rozrastało się i obecnie obejmuje 26 państw świata.

W Polsce Akcja Katolicka została powołana aktem erekcyjnym kardynała Augusta Hlonda

w 1930 roku z Naczelnym Instytutem Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu (w 2010r. obchodziła 80- lecie założenia) i działała do końca II wojny światowej. Na budynku gdzie mieścił się NIAK, obecnie Hotel Rzymski przy ul. Marcinkowskiego 22, przypomina o tym zamieszczona tam tablica pamiątkowa. Po 1945 roku, ze względu na nowe uwarunkowania społeczno- polityczne, jej działalność nie została wznowiona. Stało się to możliwe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Reaktywowana została z inicjatywy Ojca św. Jana Pawła II, na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 2 maja 1996 roku.

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech.

Uczestnictwo w tym stowarzyszeniu ma służyć rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty, realizacji duszpasterskich przedsięwzięć i ożywieniu duchem Ewangelii wszystkich dziedzin życia: religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego.

Zgodnie ze statutem, podstawową jednostką Akcji Katolickiej w Polsce jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (DIAK). Działa pod zwierzchnictwem Biskupa Diecezjalnego. Współpraca między instytutami diecezjalnymi w ramach krajowego instytutu (KIAK) odbywa się pod zwierzchnictwem Konferencji Episkopatu Polski. Zarząd DIAK powołuje w każdej chcącej tego parafii- parafialny oddział, którego asystentem kościelnym jest ksiądz proboszcz, zapewniający łączność z biskupem.

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej ustanowiono Dekretem Arcybiskupa Poznańskiego z dnia 24 czerwca 1996r.

Obecnie Diecezjalnym Asystentem Akcji Katolickiej jest ks. dr Krzysztof Michalczak, a funkcję prezesa DIAK pełni , z wielkim zaangażowaniem, p. Bogumiła Kania-Łącka. Metropolita Poznański J.E. Arcybiskup Stanisław Gądecki otacza Akcję Katolicką szczególną troską.

Nasz POAK, którego Parafialnym Asystentem jest Ks. Proboszcz Roman Poźniak, opiera pracę formacyjną członków na dokumentach Kościoła i materiałach wydawanych przez DIAK i KIAK, realizując aktualny Program Duszpasterski Kościoła.

Na nasze comiesięczne spotkania staramy się zapraszać kompetentnych prelegentów, a także korzystamy z bogatej oferty formacyjnej DIAK, uczestnicząc w Zjazdach Rejonowych, Dniach Skupienia, konferencjach tematycznych i sympozjach, które służą pogłębianiu znajomości wiary, analizują problemy społeczno – polityczne, ustosunkowują się do aktualnych wydarzeń z punktu widzenia nauki Kościoła, obejmują tematykę innych wyznań i ekumenizm.

Jako patronkę naszego parafialnego oddziału przyjęliśmy Błogosławioną Natalię Tułasiewicz- wzór apostolstwa świeckich. Uroczyście obchodzimy w parafii kolejne rocznice Jej męczeńskiej śmierci – 31 marca każdego roku, pielgrzymując do miejsca z poświęconą Jej tablicą pamiątkowa na domu, w którym mieszkała na terenie naszej parafii, przy ul. Śniadeckich 30.

Staramy się ubogacać życie naszej parafii Św. Michała Archanioła organizując corocznie Dni Kultury Chrześcijańskiej, tydzień Biblijny, oprawę świąt kościelnych, szerząc kult i modląc się o kanonizację naszych Błogosławionych, zachęcając też do uczestnictwa w cotygodniowej nowennie do Bł. Natalii Tułasiewicz i Bł. ks. Mariana Konopińskiego. Dzięki wsparciu i dużemu zaangażowaniu Księdza Proboszcza, w ostatnim okresie dużym wydarzeniem w naszej parafii było przygotowanie i zrealizowanie z udziałem licznej grupy Parafian Misterium Pasyjnego- wg scenariusza i pod kierownictwem p. Elżbiety Stachowiak- członka Zarządu P.O.A.K., z wykorzystaniem tekstów Ewangelii oraz utworów Romana Brandstaettera i Beaty Obertyńskiej, które znacznie ubogaciło przeżycie okresu Wielkiego Postu- jako przygotowania do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Dużym zainteresowaniem wśród parafian cieszą się też comiesięczne spotkania z filmem religijnym, organizowane przez P.O.A.K.- w auli parafialnej im. Jana Pawła II.

Łączymy nasze działania z pogłębianiem wiedzy o świętych Kościoła Powszechnego, o patronach danego roku. Wspieramy naszych kapłanów modlitwą. Nasza formacja jest tematycznie powiązana z obowiązującym w danym roku programem duszpasterskim.

Hasłem roku duszpasterskiego 2011/ 2012 jest: „Kościół naszym domem”. Jesteśmy przekonani o konieczności pogłębiania wśród nas odpowiedzialności za Kościół- czyli nasz dom, a także ożywiania ducha apostolskiego i aktywności społecznej, co wynika z nakazów Ewangelii. Jakże więc bardzo potrzebne są w tym działaniu pomoc i doświadczenie każdego „domownika”- doświadczenie życiowe, rodzinne i zawodowe.

Dla wszystkich Szanownych Parafian mamy otwarte drzwi!

Zebrania otwarte POAK odbywają się w każdy III czwartek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej – w salce biblioteki parafialnej. ZAPRASZAMY!

Bieżące informacje o Akcji Katolickiej znajdują się na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła. Jesteśmy otwarci na wszystkie ludzkie problemy.

Jak wiele radości daje wspólna służba Bogu i ludziom!

Corocznie w październiku, pod patronatem Metropolity Poznańskiego Akcja Katolicka przy współpracy z Radą Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich organizuje na terenie Centrum Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej sesje naukowe wprowadzające w tematykę hasła nowego roku duszpasterskiego z udziałem wybitnych prelegentów z całego kraju, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

W karnawale każdego roku organizowany jest w Poznaniu Bal Akcji Katolickiej, a w czerwcu Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do współpracy w ramach AKCJI KATOLICKIEJ wszystkich chętnych Parafian!

 

Z pozdrowieniem: KRÓLUJ NAM CHRYSTE,

 

w imieniu członków Akcji Katolickiej

Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Poznaniu

Barbara Szcześniak, prezes P.O.A.K.