Franciszkański Zakon Świeckich

Wszyscy wierni powołani są do świętości i w jedności z Kościołem maja prawo kroczyć własną drogą duchową. Taką drogą jest Franciszkański Zakon Świeckich (Zakon Braci i Sióstr od Pokuty – Trzeci Zakon. Za datę Jego powstania uznaje się 1221 r. Wtedy to ludzie świeccy różnego stanu i wieku, porwani nauką i przykładem św. Franciszka z Asyżu gromadzili się wokół Niego, by tak jak On wieść życie pełne wyrzeczeń i pokuty.

Członkami Wspólnoty zakonnej są osoby świeckie i stanu duchownego, powołane przez Ducha Świętego. Pragną realizować swoje powołanie żyjąc w rodzinach i swoim stanie, dążą do osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej pogłębiając wartości i zasady życia ewangelicznego na drodze nawrócenia i formacji. Prowadzą życie apostolskie, przekazując wiarę przez modlitwę i przykład.

Przez złożenie przyrzeczeń – profesji – przyrzekają żyć Ewangelią na sposób św. Franciszka, by zgodnie z Regułą, słowem, czynem i życiem świadczyć o Chrystusie. „Chrystus ubogi i ukrzyżowany”, najwyższe objawienie miłości Boga do człowieka jest księgą, z której bracia, naśladując Chrystusa uczą się, dlaczego i jak żyć, kochać i cierpieć. W Nim odkrywają wartość sprzeciwu w obronie sprawiedliwości oraz sens trudności i krzyża życia codziennego.

Pokój jest dziełem sprawiedliwości oraz owocem pojednania i miłości braterskiej. Franciszkanie Świeccy są wezwaniem, aby być nosicielami pokoju w rodzinie i społeczeństwie a modlitwą i przykładem życia współdziałają w utrwalaniu pokoju na świecie. W 2009 r obchodziliśmy 800 – lecie Reguły Franciszkańskiej, którą ustnie zatwierdził papież Innocenty III.

Przy naszym parafialnym kościele pw. Św. Michała Archanioła w Poznaniu została erygowana 9 listopada 1996 r. i pracuje do dziś Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich /FZŚ/. Podstawą życia tej wspólnoty jest modlitwa i praca na rzecz kościoła parafialnego, dla doba Regionu i duchowego ubogacania sióstr i braci. Wiele radości sprawiają nam:

– modlitewne spotkania z nauczaniem Sługi Bożego Jana Pawła II oraz Eucharystia o rychłe wyniesienie na ołtarze Ojca św. i kanonizacji naszych błogosławionych Ks. Mariana Konopińskiego i Natalii Tułasiewicz

– adoracja Najśw. Sakramentu w każdy wtorek, wypraszająca łaski dla kapłanów, dla parafian znajdujących się w potrzebie oraz o powołania kapłańskie, zakonne i do naszej Wspólnoty

– comiesięczne spotkania z Matką Bożą Fatimską oraz tajemnicą Jej objawień

– wspólna modlitwa różańcowa przed Mszą św. o godz. 12.00 w niedziele i święta

– redagowanie biuletynu formacyjnego „Pokój i Dobro”

– liturgiczna Służba Ołtarza

– udział w rekolekcjach, pielgrzymkach i uroczystościach kościelnych,

Ty też Siostro i Bracie możesz się odważyć na ewangeliczną przygodę ze św. Franciszkiem. Serdecznie zapraszamy na braterskie spotkanie w każdy II wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej do Oratorium św. Franciszka. Wspólnota przyjmie Cię z radością!

br. Leszek Chojnacki – przełożony