Wspólnota Żywego Różańca- MODLITWA RÓŻAŃCOWA

Od lat w życiu Kościoła miesiąc paździer-nik to miesiąc nabożeństw różańcowych – wspólnej modlitwy u różańcowej.

Różaniec został dany Kościołowi przez św. Dominika, który otrzymał go od Najświętszej Maryi Panny jako środek nawrócenia albigensów i innych grzeszników.

Istotą różańca jest odmawianie 10 razy „Zdrowaś Maryjo” w połączeniu z modlitwą „Ojcze nasz” i „Chwała Ojcu”.

Każda dziesiątka poprzedzona jest rozważaniem tajemnicy życia Pana Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi. Na zakończenie każdej dziesiątki dodajemy: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, doprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Słowo – różaniec – pochodzi od łacińskiego słowa „rosarium”, które oznacza ogród różany. Ilekroć odmawiamy różaniec, ofiarujemy Matce Bożej pęk róż – wieniec najpiękniejszych modlitw połączonych z medytacją nad tajemnicą zbawienia.

Ojciec św. Jan Paweł II powiedział: Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i doświadczenia głębi Jego miłości.
Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją wprost z rąk Matki Odkupiciela – Maryi”.

To właśnie przez odmawianie różańca uczymy się Chrystusa od Maryi. Upodabniamy się z Maryją do Chrystusa, prosimy z Maryją Chrystusa, a także z Maryją głosimy Chrystusa. Jest to modlitwa umiłowana przez licznych świętych. W swojej prostocie i głębi pozostaje modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Przykładem niech będzie bł. Bartłomiej Longo. Jego droga świętości oparta była na natchnieniu, które usłyszał w głębi serca: „Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony”.

Oby nasze zaufanie do mocy różańca stale wzrastało i byśmy byli świadomi jego piękna.

Święty naszych czasów O. Pio wzywa nas: Kochajcie Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec, odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zniszczyć tę modlitwę, ale to mu się nigdy nie uda. Jest to modlitwa Tej, która króluje nad wszystkimi i wszystkim”. To Ona nauczyła nas modlić się na różańcu tak, jak Jezus nauczył nas mówić „Ojcze nasz”.

Ojciec św. Jan Paweł II dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową powiedział: „Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem”.

16 października 2002 r. papież Jan Paweł II ogłosił List apostolski

„Rosarium Virginis Mariae” oraz rok 2002/2003 Rokiem Różańca Świętego. Aby różaniec w pełniejszy sposób odzwierciedlał streszczenie Ewangelii, Ojciec Św. uzupełnił Tajemnice różańca o nową, tzw. Tajemnicę światła, gdyż światło, w przeciwieństwie do ciemności, jest symbolem życia. Jezus jest światłością świata i przez swoje czyny wnosi światło w nasze życie. Prowadzi w głębię Swojego Miłosiernego Serca, oceanu radości i światła, boleści i chwały.

I połowa XX wieku obfitowała w objawienia maryjne, podczas których Matka Boża wskazywała na wielką potrzebę modlitwy różańcowej. W swoich objawieniach w Lourdes we Francji, Fatimie w Portugalii, Cuopa w Nigerii, Camito w Argentynie czy Naju w Korei, wszędzie ukazuje się jako Matka Różańcowa z różańcem w ręku. Prosi: „Pragnę, abyście codziennie odmawiali różaniec…., w rodzinach, wraz z dziećmi … odmawiajcie z żarliwością w intencji pokoju na świecie, za nawrócenie grzeszników…, starajcie się, aby odżyła świętość rodzin”.

Dlaczego nie wziąć do ręki różańca z wiarą tych, którzy byli przed nami?

Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla naszego czasu. Sprowadza ona pokój i sumienie; wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia”. (Jan Paweł II). Czy Twoje i Twojej rodzinie też?

Siostro i Bracie! Czy jak niektórzy mówisz: jeszcze nie teraz, jeszcze za wcześnie, jak będę starszy!? Jednak wielu nie doczekało.

Modlitwa różańcowa to dar w zasięgu ręki, nie tylko dla Ciebie, dla mnie, ale dla naszych rodzin. Wielu nie potrafi przebywać ze sobą. Jan Paweł II powiedział: Trzeba powrócić do modlitwy za rodziny… Rodzina, która modli się zjednoczona…, zjednoczona pozostaje”.

Odmawianie różańca nie stanowi żadnych trudności. Można odmawiać go zawsze i wszędzie, w tramwaju, na spacerze, w kościele i w domu, o każdej porze dnia.

Od 78 lat przy naszym kościele parafialnym istnieje wspólnota Żywego Różańca Matek i Ojców. Każdy z uczestników odmawia jedną dziesiątkę (tajemnicę), tworząc całą różę (20 osób). Wymiana tajemnic (dziesiątek) następuje zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00. Tworzymy wówczas jedną rodzinę, odtwarzając jakby klimat domu w Nazarecie, z Jezusem na ołtarzu w centrum. Dzielimy z Nim radości i cierpienia, czerpiemy nadzieję i siłę na dalszą drogę.

Nie stój obok. Jeżeli jesteś człowiekiem zawierzenia i modlitwy, przyjdź do nas. Zapraszamy! Zapraszamy również Ciebie, jeżeli jeszcze nie przekonałeś się do modlitwy różańcowej.

Wspólnie, oddając się w macierzyńską niewolę miłości Maryi, pod Jej przewodnictwem, wierni nauczaniu Jej Syna, będziemy dojrzewali do miłości, do najważniejszego wydarzenia życia, jakim jest spotkanie twarzą w twarz z Chrystusem w chwili śmierci.

Wspólnota Żywego Różańca