Ogólnopolskie Letnie Seminarium Śpiewu Kościelnego z Praktyką Wykonawczą

Patronat – Metropolita Poznański J.E. Ks. Ab. Stanisław Gądecki
Kierownictwo naukowe – prof. zw. Jadwiga Gałęska-Tritt.
Zajęcia odbędą się w dniach: 16 – 22. 07. 2012r., w gmachu Akademii Muzycznej w
Poznaniu.
Projekt przeznaczony jest dla osób zaangażowanych w służbach kościoła katolickiego:
– kapłanów
– sióstr zakonnych
– organistów
– dyrygentów chórów
– kantorów
– katechetów
– i innych, którzy pracują głosem w sposób zaangażowany zarówno w mowie, jak
i śpiewie.
1. Realizacja projektu przewiduje zajęcia indywidualne z emisji głosu, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na problemy zdrowotne, profilaktykę i higienę głosu.
2. Program wokalny realizowany będzie na bazie śpiewu liturgicznego i chorału
gragorińskiego oraz na małych formach kameralnych takich jak psalmy, motety
i pieśni.
3. Opłata dla uczestników czynnych wynosi 480 zł, dla obserwatorów 200 zł.
4. Koszty seminarium i warsztatów pkrywają uczestnicy, lub delegujące ich Instytucje.
5. Istnieje możliwość noclegu w Akademiku Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul.
Wroniecka 19/20 (kod 61-736).
Informacje: p. Jacek Różański, tel. 61 852-48-65, dswronka@gmail.com,
www.dswronka.of.pl
Istnieje także możliwość zakwaterowania w poznańskich parafiach. W tym
wypadku należy zgłosić takie zapotrzebowanie na dwa tygodnie przed datą
rozpoczęcia seminarium.
6. Zgłoszenia należy kierować do 10. lipca 2011r. na adres:
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
Dział Nauczania ul. Św Marcin 87
tel.: 61 85 68 932
fax: 61 85 36 676
email: msrebro@amuz.edu.pl
7. Opłatę wpisową w wysokości 200 zł dla uczestników czynnych i 100 zł dla
obserwatorów należy uiścić do dnia 10. 07. 2011r. na konto Akademii Muzycznej w
Poznaniu: BZ WBK S.A. VI O/P 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907, z dopiskiem
„Letnie Seminarium Śpiewu”. Wpłata wpisu jest wliczona w całość kosztów kursu.
Warunkiem uczestnictwa w seminarium i warsztatach artystycznych będzie okazanie
dowodu wpłaty całej sumy na podane powyżej konto.
Kolegium Organizacyjne:
Dziekanat Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki
Kościelnej – Marzena Srebro: 61 856 89 32 – email: msrebro@amuz.edu.pl.
prof. zw. Jadwiga Gałęska-Tritt – tel. 601553247 – email: jgaleska@gmail.pl.

 

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
ul. Św. Marcin 87, 61- 808 Poznań,
tel.: 61 85 68 934 fax 61 85 36 676
Wydział Dyrygentury Chóralnej Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej.