Poznań wspominał błogosławioną nauczycielkę Natalię Tułasiewicz

W dzień urodzin bł. Natalii Tułasiewicz − 9 kwietnia wieczorem sprawowano w jej rodzinnej parafii pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu uroczystą Mszę św. w intencji rychłej kanonizacji tej błogosławionej. Zamordowana w 1945 r. w obozie w Ravensbrück w wieku 39 lat bł. Natalia była nauczycielką, poetką i człowiekiem sztuki. Beatyfikował ją w 1999 r. bł. Jan Paweł II jako jedną z dwu świeckich kobiet w gronie 108. polskich męczenników poległych za wiarę w czasie II wojny światowej.

Eucharystia, której przewodniczył w kościele pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu ks. dr hab. Paweł Wygralak, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, była kolejną z Mszy św. celebrowanych w Roku Wiary na terenie archidiecezji poznańskiej w 21 kościołach stacyjnych związanych ze świadkami wiary − świętymi, błogosławionymi oraz sługami i służebnicami Bożymi żyjącymi kiedyś na jej terenie. Nabożeństwa te stanowią okazję do dziękczynienia za ich świadectwo wiary, do modlitwy w intencji ich beatyfikacji czy kanonizacji oraz do przybliżenia tych postaci, ich duchowości i dokonań. We Mszy św. oprócz licznie zgromadzonych parafian uczestniczyli m.in. przedstawiciele środowiska uniwersyteckiego, jak również dzieci i młodzież ze szkół noszących jej imię: podstawowej, gimnazjalnej i licealnej. Placówki te prowadzi Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, które czyni starania, aby bł. Natalia Tułasiewicz została ogłoszona patronką polskich nauczycieli. Na uroczystości przybyła także reprezentacja rodziny błogosławionej. „Dla nas ciocia Nata, bo tak o niej mówimy, jest pięknym przykładem wprowadzania świętości w codzienne życie. To jest w niej najbardziej ujmujące, że zmagała się z dniem codziennym tak jak my wszyscy, przechodziła trudy wojny, ale zawsze była aktywna, a przy tym obdarzona ogromna wiarą” – przyznała w rozmowie z KAI Natalia Tułasiewicz-Wala.

W homilii ks. dr Trojan Marchwiak, archidiecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców pytał: „Co chce nam dziś powiedzieć święte życie Natalii?”. „Najpierw chce nam powiedzieć o wierze, o takiej wierze, która jest żywa i nadaje kierunek całemu życiu” – wyjaśnił kaznodzieja dodając, że bł. Natalia Tułasiewicz często pisała o tym, że czuła się przez Boga kochana.Ks. Marchwiak przyznał też, że jej wiara była naznaczona wdzięcznością, przytaczając słowa, które napisała w przeddzień wybuchu wojny: „Nauczyłam się dziękować Bogu za wszystko, a więc i za to dziękuję, że mi dał to właśnie ciało, a nie inne. Że mi kazał borykać się ze sobą, czym uczynił mnie podobną do siebie na Golgocie. Jest w tym ogromna pociecha, że się cierpi z Bogiem i Panem swoim”. Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli do domu przy ul. Śniadeckich 30, gdzie błogosławiona mieszkała do momentu aresztowania przez Niemców. Na domu znajduje się pamiątkowa tablica. Wspólnie odmówiono przy niej litanię do bł. Natalii Tułasiewicz.

bt / Poznań