NOWENNA DO BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ

Wersja do druku – Nowenna do Bł.Natalii Tułasieiwcz – kliknij aby pobrać plik PDF

I dzień        

 

„Każdy z nas jest ogniwem w łańcuchu przyczyn i skutków, które sięgają nieskończoności. (…) W takiej perspektywie sens osobistego życia można zamknąć w słowach: Żyj tak, jakby tylko od jakości twojego życia zależał los świata, módl się tak, jakby tylko od twojej modlitwy zależały dzieje pokoju i wojny,

            (…) Chcę i pragnę w tym łańcuchu być wartością żywą, żywą nie siłą własnych możliwości, ale pokorną i wdzięczną współpracą woli z otrzymanymi od Stworzyciela, Odkupiciela i Ducha darami”.

 

Modlitwa Nowenny

 

            Boże Ojcze, Stworzycielu człowieka, spójrz na mnie i na moje codzienne osobiste życie, z wielką miłością. Pobłogosław je. Pomóż mi moje obowiązki, zmagania, troski, radości, porażki, przeżywać w Tobie i dla Ciebie. Proszę pokornie i nieustannie o potrzebne łaski i dary, bym potrafiła życie swoje przemieniać i zwyciężać dla Ciebie.

 

                                                           Modlitwa o uproszenie łaski

 

Bł. Natalio, która byłaś „świętym bojownikiem o Bożą codzienność” gotowym w każdej chwili do konfrontacji z rzeczywistością i pokazałaś jak wielbić Boga „radością pracy codziennej”, uproś mi łaskę ….., o którą w tej nowennie proszę.

 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Bł. Natalio,  módl się za nami.

 

 

II dzień

 

            „Już mając szesnasty rok życia zrozumiałam, że żadne ziemskie dobro nie wypełni tak duszy, aby nie tęskniła za czymś piękniejszym. (…) Uświadomiłam sobie, że tylko Bóg może być tym dobrem ostatecznym, poza które nie sięgamy naszą tęsknotą. (… ) Wtedy zrozumiałam, że wszystko na świecie, poza Bogiem ma wartość względną: miłość, zdrowie, stanowisko, uznanie, wiedza, środowisko, majątek, uciechy – wszystko, wszystko. (…) Zadałam sobie pytanie:, Po co żyć? I odpowiedziałam na nie:, (…) Aby drugim czynić dobrze (…)”.

 

                                              

Modlitwa Nowenny

 

Panie Boże bądź ze mną, gdy moje serce jest niespokojne i niepewne w momentach, gdy muszę dokonywać życiowych wyborów i podejmować trudne decyzje.

             Niech żadne ziemskie dobro nie zakryje „Bożego oblicza” mojej duszy.

             Wskazuj mi Panie drogę, którą mam kroczyć w swoim życiu, by spotykać na

niej Ciebie.

 

                                                           Modlitwa o uproszenie łaski

 

Bł. Natalio, Ty doświadczyłaś, że „Bóg żyje w człowieku, który Mu w sercu mieszkanie daje” i prowadzi go „ku Sobie obmyślając najdrobniejsze szczegóły jego bytowania” uproś mi łaskę …., o którą w tej nowennie proszę.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Bł. Natalio,  módl się za nami.

 

 

 

III dzień   

 

„Jestem jednym z tych kamieni, które Bóg rzuca na szaniec. (…) Jestem gwałtownikiem zdobywającym niebo dla siebie i drugich. Chcę nieść Chrystusa, który obrał serce moje za mieszkanie dla Siebie, chcę Go nieść wszystkim ludziom, spotykanym na ulicach, w tramwaju, w urzędach, w sklepach, w restauracjach, kinach, teatrach, wszędzie! (…)Właśnie my, świeccy, w życiu tkwiący, a równocześnie uderzający taranem naszej żarliwości duchowej o niebo, (…) my stoimy dziś w pierwszych szeregach kadr rycerzy Chrystusowych. (…) Nie lękam się tej służby, choć ona żąda najwyższego wysiłku, świętości. (…) Nie tylko chcę, ale musze być świętą, nowoczesną świętą, teocentryczną humanistką”.

 

                                                Modlitwa Nowenny

            Panie Boże, Ty znasz moje obowiązki, uwarunkowania, możliwości. Proszę pomóż mi odczytać, w jaki sposób mogę Tobie służyć w drugim człowieku. Pragnę Ciebie wielbić swoją służbą i uczynić swoje życie świadectwem wiary żywej, bez najmniejszej wątpliwości i bez żadnych wyjątków, które jest otwarte na dialog z każdym człowiekiem, także niewierzącym.

Umacniaj mnie Boże w moich pragnieniach.

 

 

                                                           Modlitwa o uproszenie łaski

 

Bł. Natalio, Twoje życie jest wielkim wezwaniem do świętości dla współczesnego chrześcijanina, ukazując jednocześnie, że ten potencjał świętości Bóg już zasiał w każdym człowieku a więc i we mnie. Wypraszaj mi proszę u Bożego tronu, tę łaskę…., o którą w tej nowennie proszę

 

           

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Bł. Natalio,  módl się za nami.

 

 

 

                                                           IV dzień

 

„Uczę się demaskować siebie. Rezultat byłby żałosny, gdyby nie pocieszenie codziennej Komunii Św. Po to przecież przychodzę do Jezusa, by mi pomógł przezwyciężać siebie, by mi pomógł w trudzie uświadomienia sobie siebie. Z ufnością patrzę w każde jutro, dlatego, że nie idę w drogę sama. Wspiera mię sam Bóg – z Nim moja przeciętna, ludzka dobroć może się stać dobrocią wzniosłą, świętą dobrocią. (…) To jest właśnie cudowne w człowieku, że gdy powierzy się całkowicie Bogu, czyny jego przerastają go”.

 

Modlitwa Nowenny

 

Gdy upadam i grzeszę, gdy niepokoją mnie pokusy, namiętności i gnębi cierpienie

– spraw mój Zbawicielu, by przyjęcie Twojego Ciała i Krwi potęgowało we mnie pragnienie oddania się Tobie. Niech moje czuwanie nad moimi uczuciami po każdej Komunii św., będzie najlepszym przygotowaniem do przyjęcia następnej.

 

Modlitwa o uproszenie łaski.

 

Bł. Natalio, która czułaś się gorejącą miłością Pana Jezusa i „włóknem Jego Serca” pomóż mi swoim wstawiennictwem u Twojego Przyjaciela Najukochańszego otwierać moje serce na Jego miłość i uproś mi łaskę…., o którą w tej nowennie proszę.

 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Bł. Natalio,  módl się za nami.

 

 

 

 

                                                       

V dzień

 

„Wiódł mię Pan ku Sobie od zarania życia, a gdy nie umiałam odgadnąć nieraz Jego woli, twardą ręką wychowywał mię dla Swoich celów. Nie szczędził mi też od zarania życia bólu, cierpień, łez i wyrzeczeń. Ale właśnie za to błogosławię Go dzisiaj każdym oddechem. Niech będzie uwielbiony za twardą szkołę życiową, na którą mię powołał i (…) za każde cierpienie, które mi otwierało duszę na zrozumienie woli Bożej w stosunku do moich osobistych pragnień. (…) Każde cierpienie, każde doświadczenie jest w paśmie dni człowieczych odskocznią dla nowych sił – prowokuje nasilenie łaski”.

 

                                                           Modlitwa Nowenny

 

Panie Boże, który wiesz najlepiej, czego mi potrzeba do zbawienia i dopuszczasz w moim życiu cierpienia stosowne do moich potrzeb i sił, umacniaj mnie, gdy zgadzając się z Twoją wolą, będę się starała cierpliwie i wytrwale znosić wszelkie przeciwności  i krzywdy.

 

                                                           Modlitwa o uproszenie łaski

 

Bł. Natalio, Ty doświadczyłaś w swoim życiu, że „Bóg czuwa nad nami i miłuje nas, choć wychowuje nas sobie dla nieba cierpieniem”. Wspieraj mnie, gdy cierpienie pojawi się w moim życiu. Spraw też swoim wstawiennictwem, by Pan Bóg udzielił mi łaski…, o którą w tej nowennie proszę

 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Bł. Natalio,  módl się za nami.

 

 

VI dzień

 

„Gdybym miała tysiąc oczu, a Pan zechciałby mi je zabierać kolejno, jeszcze oddałabym Mu je z radością. Może też, dlatego, że tak zawsze całkowicie poddana jestem woli Bożej, że z dziękczynieniem gotowa jestem przyjąć nie tylko najmniejszą radość, ale i chorobę, i śmierć, choćby miała być najcięższa; może, dlatego zawsze mam w duszy słońce i nigdy nie przestaje wielbić Boga za to, że tu mi kazał żyć dla swojej chwały. To całkowite poddanie się woli Bożej staje się właśnie drogą wiary”.

 

Modlitwa Nowenny

 

Panie Boże oddając Tobie moje serce, duszę, rozum i wolę – wołam do Ciebie słowami

bł. Natalii: – „Panie (…) Ty mów, Ty działaj, Ty poucz mię, jak najumiejętniej słuchać, kiedy odważnie przeczyć, a kiedy przezornie milczeć. Wiem, że niekiedy czynisz ze mnie narzędzie Twojej Opatrzności — rządź mną, rozporządzaj, niech się wyniszczę wyniszczeniem jedynym — służbą dla Ciebie.

                                                          

                                                           Modlitwa o uproszenie łaski

Bł. Natalio, spraw, by Twoje słowa: „muszę być tam, gdzie Bóg chce mnie widzieć, nie gdzie mi dobrze i wygodnie” były dla mnie wyzwaniem w codziennym życiu. Naucz mnie całkowicie, bez żadnych zastrzeżeń zdawać się na wolę Bożą. Wyjednaj mi również u Boga łaskę…., o którą w tej nowennie proszę.

 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Bł. Natalio,  módl się za nami.

 

 

 

VII dzień

 

„Rośnie we mnie męstwo Boże, we mnie, ludzkiej glinie, pełnej irytujących codziennych przywar. Ale czyż to nie jest właśnie urzekające, że pod palcami Bożymi glina w marmur tężeje? Jestem entuzjastką (…) harmonii słowa i czynu (…). Zwycięska walka z codziennością, jej szarością problematyczną, jej bezideowością, którą przetworzyć można zapasami ducha w najpiękniejsze ucieleśnienie idei, czyż to nie wspaniały poemat? Nie przypuszczam, abym nie osiągnęła upragnionej mety, bo nie dla własnego splendoru biorę udział w tych zapasach. Rozmach mój jest zrozumiały tylko w horyzontach wieczności. (…) Wypełniona heroiczną miłością Boga i bliźniego nie zbłądzę nigdy z wyznaczonej mi przez Opatrzność drogi”.

 

                                              

                                                           Modlitwa Nowenny

 

            Panie Boże, pragnę tak jak bł. Natalia „wysługiwać sobie świętość na ziemi codziennym wysiłkiem dnia” i „nie oddzielać życia najbardziej szarego od ideałów, ku którym podążam”. Proszę, pomóż mi Panie, pokonywać wszelkie trudności i przeciwności na tej drodze i spraw, by wiara w Twoją miłość stawała się dla mnie fundamentem do codziennej służby.

 

                                                           Modlitwa o uproszenie łaski

Bł. Natalio, „apostołko miłości w rozszalałym nienawiścią świecie”, uproś mi proszę u Miłosiernego Boga dar takiej wiary i miłości, która czyni człowieka świętym oraz łaskę …, o którą w tej nowennie proszę.

 

 Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Bł. Natalio,  módl się za nami.

 

 

 

 

                                                           VIII dzień

 

            (…) Oświecicielu dusz, dozwól mi nieść światło Swoje tym, którym pragniesz zesłać jasność za pośrednictwem człowieka. — Odkupicielu mój, dozwól mi wespół z Tobą odkupywać to, za co Ty umarłeś. (…) Słodko jest być [Twoją] siostrą w misterium Krzyża.

Cóż ci mam, Panie mój, rzec w tej godzinie wołania Twego? Znasz mię, bo modlę się do Ciebie ustawicznie, modlę się całym życiem. Wiesz, że modlitwa milczenia mojego i słuchania Twego głosu, najpiękniejszą jest dla Ciebie modlitwą. Że raczysz do mnie mówić, miłuję Cię nade wszystko. Ale gdy skrywasz się przede mną, utajasz, milczysz, o, nawet wtedy po stokroć Cię miłuje goręcej. Wtedy wiem, że mnie uważasz za wartą Getsemani, za kogoś, kto nie śpi, gdy Ty czuwasz, za kogoś, kto wtedy umie być z Tobą. Miłości moja! Jestem. Idę! Wiem, że mi błogosławisz”.

 

                                                           Modlitwa Nowenny

 

 Panie Jezu, wiem, że droga krzyża jest drogą do nieba. I mimo, że nieraz lękam się cierpienia, próbuję uciec od niego, pragnę ukształtować swoje życie tak, bym w chwilach próby mogła Tobie wyznać: upadnę pod ciężarem krzyża, gdy Ty rozkażesz, a nawet umrę, jeśli tak rozporządzisz.

 

                                                           Modlitwa o uproszenie łaski  

 

Bł. Natalio, Twoje serce płonęło taką miłością, że obejmowałaś nim różne krzyże, które zsyłał Tobie Pan Jezus. Zawsze uczestniczyłaś w Jego cierpieniach, mieszając swe łzy z Jego krwią. Błogosławiona męczenniczko uproś dla mnie łaskę mocy w dźwiganiu moich krzyży a także tę łaskę…, o którą w tej nowennie proszę.

 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Bł. Natalio,  módl się za nami.

 

 

IX dzień

 

„Fizjonomia mojego wnętrza jest taka, że nie tylko sama chcę być świętą, ale pragnę świętości dla tysięcy, tysięcy dusz. (…) Pragnę nieprawdopodobnych prawdopodobieństw! I nie będzie tego, zaiste nie będzie, bym do nieba miała wchodzić sama. Chcę tam wwieść cały zastęp dusz czyśćcowych, a potem, po mojej śmierci falangi tych, co po mnie umierać będą. Mam tego rodzaju temperament życiowy, że powiadam sobie zawsze: wszystko, albo nic! Jestem gwałtownikiem zdobywającym niebo dla siebie i drugich. Nie spocznę nigdy. Bo przecież duch nie zna zmęczenia. A współpracować z Bogiem przez całą wieczność dla Jego chwały, to dopiero rozkosz nad rozkosze”.

 

Modlitwa Nowenny

 

Najświętsza Panno, całe Twoje życie było ustawicznym przygotowywaniem się na śmierć. Proszę naucz mnie w codziennych zmaganiach dochowywać wierności w służbie Bożej a w godzinę mojej śmierci módl się za mnie.

 

 

Modlitwa o uproszenie łaski.

 

Bł. Natalio, Ty już doświadczyłaś, że ten tylko wstępuje do nieba, kto wysługuje sobie świętość na ziemi. Proszę Cię o wyjednanie mi łaski, aby każda chwila mojego życia była przygotowaniem do świętej śmierci, do śmierci w gorejącej miłości Pana Jezusa. Wyjednaj mi również łaskę …, o którą w tej nowennie proszę.

 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Bł. Natalio,  módl się za nami.

 

 

 

 

Litania do Błogosławionej Natalii Tułasiewicz

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson    

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

 

Natalio szczęśliwa – módl się za nami

Radosna obecnością Boga

Radosna poznawaniem Prawdy

Radosna odkrywaniem piękna

Radosna w obcowaniu z człowiekiem

Radosna w obcowaniu z przyrodą

Radosna w codzienności

 

Rozmiłowana w Bogu

Rozmiłowana w pięknie

Rozmiłowana w literaturze, muzyce i malarstwie

 

Tęskniąca za świętością

Tęskniąca za doskonałością

 

Pragnąca nieustannie rozwoju życia duchowego

Pragnąca śmierci męczeńskiej

Woli Bożej nieustannie posłuszna

Bezinteresowna w pomocy potrzebującym

 

Wytrzymała w znoszeniu cierpień

Podtrzymująca upadających na duchu

Błogosławiona więźniarko z Ravensbrück

Żywa Ewangelio Jezusa Chrystusa

Świadcząca życiem i śmiercią – „któż jak Bóg”

Bezgranicznie ufająca Bogu

Duchowa córko św. Franciszka z Asyżu

 

Wzorze nieustającej modlitwy

Wzorze studiujących

Wzorze nauczających

Wzorze apostolstwa świeckich

Wzorze narzeczonych

Wzorze odpowiedzialności za drugiego człowieka

Wzorze odpowiedzialności za Kościół Chrystusowy

 

Chlubo Kościoła Świętego

Chlubo Uniwersytetu

Chlubo Polskiej Ziemi

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– zmiłuj się nad nami

 

                                                           Modlitwa

Wszechmogący Boże,

który w osobie błogosławionej Natalii Tułasiewicz

dałeś nam przykład jak „wielbić Ciebie radością pracy codziennej”,

jak „życie czynić modlitwą a modlitwę życiem”,

dopomóż za Jej wstawiennictwem

odczytywać wciąż na nowo nasze powołanie

i uświęcać świat od wewnątrz na kształt zaczynu

w dziele apostolstwa miłości i nowej ewangelizacji.

Spraw, prosimy, aby Jej męczeńska ofiara z życia,

wyjednała nam wytrwałość w trudach

i męstwo w cierpieniu.

Udziel mi łaski ………, o którą błagam z pokora i ufnością.

Przez Chrystusa Pana naszego

Amen. 

 

Za zezwoleniem Kurii Metropolitarnej w Poznaniu

L. dz. 5253/2000, Poznań, dnia 3.08.2000 r.