10 rocznica Ingresu Księdza Arcybiskupa

Z A P R O S Z E N I E

W piątek, dnia 20 kwietnia br. przypada dziesiąta rocznica Ingresu Księdza Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego do Bazyliki Archikatedralnej i uroczystego rozpoczęcia pasterskiej posługi w Archidiecezji. Z tej okazji Ksiądz Arcybiskup odprawi w Katedrze o godz. 1800 Mszę świętą, na którą bardzo serdecznie zapraszamy kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

Biskupi Pomocniczy Poznańscy