katecheza: „Upowszechnianie posługi ubogim – powinnością ludu Bożego”

W czwartek po wieczornej Eucharystii Akcja Kat.zaprasza do salki na katechezę: „Upowszechnianie posługi ubogim – powinnością ludu Bożego”

Serdecznie zapraszamy!